Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
22 Września 2018r.

Katolicy rzymscy:

24. tydzień zwykly
Wspomnienia: Św. Maurycego (m)

Grekokatolicy:

Po-święto Narodzenia Bogurodzicy. Świętych Przodków Chrystusa JOACHIMA i ANNY, i św. męczennika SEWERIANA

Prawosławni:

święci dnia
▫ spraw. Anna, matka Bogurodzicy
▫ spraw. Joachim
▫ mnich Józef Wołocki
▫ Teodozy, arcybiskup czernihowski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-