Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
30 Września 2018r.

Katolicy rzymscy:

XXVI Niedziela Zwykła
LG: II tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Hieronima (pr dK)

Grekokatolicy:

Po-święto Podwyższenia. - Św. męczennicy ZOFII i trzech jej córek: WIERY, NADZIEI i LUBY

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Miłość
▫ męcz. Nadzieja
▫ męcz. Wiara
▫ męcz. Zofia Rzymska

Luteranie:

Niedziela 16. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-