Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
31 Października 2018r.

Katolicy rzymscy:

30. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. apostoła i ewangelisty ŁUKASZA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Józef Wołocki
▫ ap. i ew. Łukasz
▫ wlk. męcz. Aurelia

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-