Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
6 Listopada 2018r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. wielkiego męczennika ARETASA i jego towarzyszy

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Pocieszycielka Strapionych"
Ikony Matki Bożej "Boleściwa"
święci dnia
▫ mnich Aretas Pieczerski
▫ męcz. Aretas z Nagrany
▫ Atanazy, patriarcha Konstantynopola
▫ błog. Elezbaan, król Etiopii
▫ męcz. Synkletyka z Nagrany

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-