Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Listopada 2018r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych męczenników TERENCJUSZA i NEONILLY i św. ojca naszego STEFANA, hymnografa

Prawosławni:

święci dnia
▫ Arseniusz, arcypiskup Serbii
▫ Dymitr, metropolita Rostowa
▫ ihumen Hiob z Poczajowa
▫ męcz. Paraskiewa
▫ męcz. Terencjusz z Syrii
▫ męcz. Nunilona z Syrii
▫ męcz. Sarbel z Syrii
▫ męcz. Fotus z Syrii
▫ męcz. Eunika z Syrii
▫ męcz. Teodul z Syrii
▫ męcz. Hieraks z Syrii
▫ męcz. Nitus z Syrii
▫ męcz. Bel z Syrii
▫ męcz. Afrykan z Afryki
▫ męcz. Terencjusz z Afryki

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-