Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
16 Listopada 2018r.

Katolicy rzymscy:

32. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ACEPSYMASA, biskupa, JÓZEFA, kapłana i AITALASA, diakona. - POŚWIĘCENIE świątyni św. wielkiego męczennika Jerzego w Liddzie, gdzie złożono jego Relikwie

Prawosławni:

święci dnia
▫ wlk. męcz. Jerzy Zwycięzca
▫ męcz. Akepsym, biskup Neassonu
▫ męcz. Józef Prezbiter
▫ męcz. Aital Diakon

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy