Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
19 Listopada 2018r.

Katolicy rzymscy:

33. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego PAWŁA, patriarchy Konstantynopola, wyznawcy

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-