Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
3 Grudnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO Wprowadzenia Najśw. Bogurodzicy do świątyni. - Św. ojca naszego GRZEGORZA DEKAPOLITY i św. ojca naszego PROKLUSA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Anatol
▫ mnich Diodor Juriegorski
▫ męcz. Eustachy
▫ męcz. Wespezjusz

Luteranie:

-

Żydzi:

CHANUKA  (Święto Świateł)

Muzułmanie:

-