Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
29 Grudnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Narodzenia Pańskiego

Grekokatolicy:

Św. proroka AGGEUSZA

Prawosławni:

święci dnia
▫ pror. Aggeusz
▫ błog. Teofania

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-