Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
3 Stycznia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Okres Narodzenia Pańskiego

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy JULIANNY z Nikomedii

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Julianna z Nikomedii
▫ Piotr, metropolita moskiewski
▫ błog. Prokop z Wiatki
▫ wlk. męcz. Efrem z Nea Makri

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-