Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
4 Stycznia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Okres Narodzenia Pańskiego

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Św. wielkiej męczennicy ANASTAZJI i św. CHRYZOGONA

Prawosławni:

święci dnia
▫ wlk. męcz. Anastazja
▫ męcz. Chryzogon z Rzymu
▫ męcz. Teodota z Nicei
▫ męcz. Ewodiusz z Nicei
▫ męcz. Eutychian z Ilirii

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy