Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
28 Stycznia 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych PAWŁA z TEB i JANA KALIBITY

Prawosławni:

XXXVI tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia
▫ mnich Jan Szałaśnik
▫ mnich Gabriel z Lesnowa
▫ mnich Paweł z Teb
▫ męcz. Pansofiusz
▫ św. Prochor
▫ św. Gerasym Palladas

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-