Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
1 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MAKAREGO EGIPSKIEGO

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Połocka-Iwerion
święci dnia
▫ mnich Antoni Martkofeli, stylita
▫ mnich Makary Wielki z Egiptu
▫ mnich Sawa ze Storożewa
▫ Marek Eugenikos, arcybiskup Efezu
▫ męcz. Eufrazja z Nikomedii
▫ Makary z Pieczar
▫ Makary, diakon
▫ Teodor z Nowogrodu
▫ Makary Rzymianin

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy