Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
2 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego EUTYMIUSZA WIELKIEGO Bogonosiciela

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Eutymiusz Wielki
▫ męcz. Inna
▫ męcz. Pinna
▫ męcz. Rimma
▫ męcz. Bassus z Nikomedii
▫ męcz. Euzebiusz z Nikomedii
▫ męcz. Eutychiusz z Nikomedii
▫ męcz. Bazylid z Nikomedii

Luteranie:

Dzień ofiarowania Pana Jezusa

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-