Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
3 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

IV Niedziela Zwykła
LG: IV tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Błażeja (m)

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MAKSYMA Wyznawcy i św. męczennika NEOFITA i świętych męczenników EUGENIUSZA, KANDYDA, WALERIANA i AKWILI

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Ksenofontu
Ikony Matki Bożej "Nakłuta"
Ikony Matki Bożej "Pantanassa"
Ikony Matki Bożej "Pirobolitisa"
Ikony Matki Bożej "Pocieszycielka"
Ikony Matki Bożej "Zwiastunka" z Watopedi
NIEDZIELA XXXVI PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 3.
święci dnia
▫ męcz. Agnieszka z Rzymu
▫ mnich Maksym Grek
▫ mnich Maksym Wyznawca
▫ męcz. Neofit z Nicei
▫ męcz. Eugeniusz z Trapezuntu
▫ męcz. Kandyd
▫ męcz. Walerian
▫ męcz. Akwila
▫ mnich Anastazy z Rzymu, wyznawca

Luteranie:

Ostatnia niedziela po Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-