Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
5 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry i św. męczennika św. Agatangela

Prawosławni:

Sobór świętych z Kostromy
Wspomnienie VI Soboru Powszechnego
święci dnia
▫ męcz. Agatangel Rzymianin
▫ męcz. Klemens, biskup Ancyry
▫ mnich Genadiusz z Kostromy
▫ Paulin Miłościwy, biskup Noli
▫ męcz. Sewerian z Cezarei
▫ męcz. Akwila z Cezarei
▫ mnich Mausimas Syryjczyk
▫ mnich Euzebiusz, rekluz
▫ mnich Salamanes Pers, hezychata

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-