Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
6 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. matki naszej KSENI

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Anastazy Pers
▫ mniszka Ksenia rzymianka
▫ błog. Ksenia z Petersburga
▫ męcz. Jan z Kazania
▫ męcz. Felicjan z Italii, biskup
▫ męcz. Messalina
▫ męcz. Babylas z Sycylii
▫ męcz. Tymoteusz z Sycylii
▫ męcz. Agapiusz z Sycylii
▫ męcz. Paweł z Egiptu
▫ męcz. Pausyriusz z Egiptu
▫ męcz. Teodocjon z Egiptu
▫ mnich Macedoniusz z Syrii
▫ Filon, biskup Karpazji

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-