Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
7 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Nie rozpaczaj po Mnie, Matko"
Ikony Matki Bożej z Brześcia
Ikony Matki Bożej "Ukojenie smutku"
Św. Grzegorza Teologa, abpa Konstantynopola (389).
święci dnia
▫ mnich Anatol starszy z Optiny
▫ męcz. Felicyta z Rzymu
▫ męcz. Feliks z Rzymu
▫ Grzegorz Teolog, arcybiskup Konstantynopola
▫ Mojżesz, arcybiskup Nowogrodu
▫ męcz. Włodzimierz (Bogojawleńskij), metropolita Kijowa
▫ męcz. January z Rzymu
▫ męcz. Filip z Rzymu
▫ męcz. Sylwan z Rzymu
▫ męcz. Aleksander z Rzymu
▫ męcz. Witalis z Rzymu
▫ męcz. Marcjalis z Rzymu
▫ Kastynus, biskup Bizancjum
▫ Publiusz z Syrii, biskup
▫ Bretanion z Tomisu, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-