Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
8 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Arkadiusz z Konstantynopola
▫ Dawid III Odnowiciel, król
▫ mnich Jan z Konstantynopola
▫ mnich Ksenofont z Konstantynopola
▫ mniszka Maria z Konstantynopola
▫ mnich Teodor Studyta
▫ męcz. Ananiasz z Fenicji, kapłan
▫ męcz. Piotr z Fenicji
▫ mnich Symeon Sędziwy
▫ ihumen Gabriel z Jerozolimy
▫ Konon z Man, biskup
▫ Józef, arcybiskup Tesalonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy