Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
9 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO

Prawosławni:

Przeniesienie relikwii św. Jana Chryzostoma (438).
święci dnia
▫ Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola
▫ mnich Piotr z Egiptu
▫ męcz. Dymitr z Galaty
▫ męcz. Ignacy (Sadkowskij), biskup Skopina

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-