Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
12 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Melencjusza (bp)

Grekokatolicy:

Św. męczennika HIPOLITA, kapłana rzymskiego. Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO

Prawosławni:

Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma.
święci dnia
▫ Bazyli Wielki, arcybiskup Cezarei Kapadockiej
▫ Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola
▫ Grzegorz Teolog, arcybiskup Konstantynopola
▫ Piotr, król bułgarski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-