Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
16 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Po-święto Spotkania. - Świętego i sprawiedliwego SYMEONA i ANNY Prorokini

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-