Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
20 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Po-święto Spotkania. - Św. ojca naszego PARTENIUSZA, biskupa Lampsaku

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Łukasz z Grecji
▫ Parteniusz, biskup Lampsakos
▫ 1003 męczenników z Nikomedii

Luteranie:

-

Żydzi:

PURIM  (Święto Losów)

Muzułmanie:

-