Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
28 Lutego 2019r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Hilarego I (p)

Grekokatolicy:

Św. apostoła ONEZYMA

Prawosławni:

święci dnia
▫ ap. Onezym

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-