Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
20 Marca 2019r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Świętych męczenników BAZYLEGO, EFREMA i innych biskupów Chersonezu

Prawosławni:

Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
święci dnia
▫ Grzegorz Palamas, arcybiskup Tesalonik
▫ mnich Paweł Prosty
▫ męcz. Bazyli, biskup
▫ męcz. Efrem, biskup
▫ męcz. Eugeniusz, biskup
▫ męcz. Elpidiusz, biskup
▫ męcz. Agatodor, biskup
▫ męcz. Eteriusz, biskup
▫ męcz. Kapiton, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-