Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
21 Marca 2019r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy TEOFILAKTA, metropolity Nikomedii

Prawosławni:

święci dnia
▫ Teofilakt Wyznawca, biskup nikomedyjski
▫ ap. Hermes

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-