Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
24 Marca 2019r.

Katolicy rzymscy:

III Niedziela Wielkiego Postu
LG: III tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego SOFRONIUSZA, patriarchy Jerozolimy

Prawosławni:

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Św. Grzegorza Palamasa (1357)
święci dnia
▫ Eutymiusz, arcybiskup nowogrodzki
▫ męcz. Pioniusz ze Smyrny
▫ Sofroniusz, biskup Wratcy
▫ Sofroniusz, patriarcha jerozolimski
▫ męcz. Epimach z Aleksandrii

Luteranie:

Niedziela 3. Pasyjna (Oculi - Oczy moje patrzą na Pana)

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-