Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
26 Marca 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Przeniesienie Relikwii św. ojca naszego NICEFORA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

święci dnia
▫ Nicefor, patriarcha Konstantynopola
▫ męcz. Sawin
▫ męcz. Afrykan z Afryki
▫ męcz. Terencjusz z Afryki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-