Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
1 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkiego Postu
Wspomnienia: Św. Hugona (bp)

Grekokatolicy:

Świętych męczenników CHRYZANTA i DARII

Prawosławni:

IV tydzień Wielkiego Postu.
święci dnia
▫ męcz. Chryzant
▫ męcz. Daria
▫ mnich Innocenty Komelski
▫ spraw. Zofia, księżna słucka
▫ Symeon (Popowicz)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-