Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
4 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Św. męczennika BAZYLEGO, kapłana Kościoła w Ancyrze

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Izaakiusz Dalmatycki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-