Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
6 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO Zwiastowania Najśw. Bogurodzicy i św. ojca naszego ZACHARIASZA i św. ojca naszego ARTEMONA, biskupa Seleucji

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Płodna Góra"
Wigilia święta Zwiastowania. Liturgia św. Jana Chryzostoma.
święci dnia
▫ Artemon, biskup Seleucji Pisydzkiej
▫ mnich Jakub, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-