Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
8 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

V tydzień Wielkiego Postu. Zakończenie święta Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Sobór św. Archanioła Gabriela.
święci dnia
▫ męcz. Ałła
▫ męcz. Anna
▫ mnich Bazyli Nowy
▫ Duklida
▫ męcz. Gaafa, królowa gocka
▫ męcz. Habib
▫ męcz. Ireneusz, biskup Sremu
▫ męcz. Łarysa
▫ arch. Gabriel
▫ mnich Malchus Syryjski
▫ męcz. Wafucjusz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-