Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
10 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
święci dnia
▫ mnich Stefan, cudotwórca
▫ męcz. Piotr

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-