Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
12 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
święci dnia
▫ mnich Jan Klimak
▫ ap. Sostenes
▫ ap. Kefas
▫ ap. Cezary

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy