Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
15 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TYTUSA CUDOTWÓRCY

Prawosławni:

-

Luteranie:

Wielki Poniedziałek

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-