Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
21 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Świętych apostołów HERODIONA, HERMESA i in. z 70 uczniów Pana. - Św. Celestyna, papieża rzymskiego

Prawosławni:

-

Luteranie:

Niedziela Wielkanocna

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-