Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
22 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. męczennika EUPSYCHIUSZA i św. męczennika WADYMA, archimandryty

Prawosławni:

-

Luteranie:

Poniedziałek Wielkanocny

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-