Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
25 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy BAZYLEGO, biskupa Parios

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-