Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
27 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy MARCINA, papieża rzymskiego

Prawosławni:

WIELKA SOBOTA. Liturgia św. Bazylego Wielkiego.
święci dnia
▫ męcz. Antoni z Wilna
▫ męcz. Eustachy z Wilna
▫ męcz. Jan z Wilna
▫ Marcin, papież rzymski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-