Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
30 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. męczennika SYMEONA z Persji i św. AKACJUSZA, biskupa Meliteny. – Św. Agapita, papieża rzymskiego

Prawosławni:

WTOREK PASCHY. Iwerskiej ikony Matki Bożej.
święci dnia
▫ Aleksander ze Swiry
▫ męcz. Ananiasz z Seleucji
▫ mnich Zozym Sołowiecki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-