Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
25 Maja 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego EPIFANIUSZA, biskupa Cypru i św. GERMANA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

święci dnia
▫ Epifaniusz, biskup cypryjski
▫ Herman, patriarcha konstantynopolitański
▫ męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-