Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
17 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii

Prawosławni:

I tydzień po Pięćdziesiątnicy. DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA.
święci dnia
▫ Mitrofan, patriarcha konstantynopolitański
▫ mnich Zozym, biskup babiloński
▫ Maria
▫ Marta

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-