Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
18 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

WIGILIA TEOFANII. - Świętych męczenników TEOPEMPTA i TEONASA i św. SYNKLETYKI

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Bonifacy z Credition
▫ Igor, wielki książę czernihowski i kijowski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-