Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
21 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego JERZEGO CHOZEBITY i św. matki naszej DOMNIKI

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Jarosławia
Ikony Matki Bożej z Uriupińska
święci dnia
▫ wlk. męcz. Teodor Stratelates
▫ Efrem, patriarcha Antiochii
▫ mnich Zozym z Fenicji
▫ Teodor I, biskup Suzdala i Rostowa
▫ Bazyli, książę Jarosławia
▫ Konstanty I, książę Jarosławia

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy