Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
26 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. męczennicy AKWILINY i św. ojca naszego TRYFILIUSZA, biskupa Leukozji na Cyprze

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Andronik z Moskwy
▫ mnich Sawa z Moskwy
▫ męcz. Akwilina
▫ Tryfiliusz, biskup Nikozji
▫ męcz. Antonina z Nicei
▫ mniszka Anna z Bitynii
▫ mnich Jan z Bitynii
▫ schimniszka Aleksandra (Mielgunowa) z Diwiejewa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-