Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
30 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. męczenników MANUELA, SABELA i IZMAELA

Prawosławni:

NIEDZIELA II PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 1. Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej. Świętych Ojców z Góry Athos
święci dnia
▫ męcz. Izmael z Persji
▫ męcz. Manuel z Persji
▫ męcz. Sabel z Persji
▫ męcz. Abercjusz (Siewierowostokow), kapłan
▫ męcz. Nikander (Prusak), hieromnich

Luteranie:

Niedziela 2. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-