Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
1 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. męczennika LEONCJUSZA

Prawosławni:

III tydzień po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia
▫ męcz. Hipacy
▫ męcz. Leoncjusz
▫ męcz. Teodul

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-