Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
10 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego SAMSONA GOŚCINNEGO. + Bł. męczennika Leonida Fiodorowa i + Bł. biskupa męczennika Mikołaja Czarneckiego

Prawosławni:

święci dnia
▫ Dionizy, biskup Połocka
▫ mnich Jerzy Iberyjczyk
▫ mnich Marcin z Turowa
▫ Joanna

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-