Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
14 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Grekokatolicy:

Świętych i cudotwórców lekarzy wolontariuszy KOSMY i DAMIANA

Prawosławni:

NIEDZIELA IV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.
święci dnia
▫ spraw. Angelina
▫ męcz. Kosma Rzymski
▫ mnich Nikodem ze Świętej Góry
▫ męcz. Damian Rzymski

Luteranie:

Niedziela 4. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-