Jeśli chcesz

Garść uwag do czytań na V niedzielę Wielkiego Postu roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.

Przytoczmy jej tekst podając jednocześnie całość Jezusowej mowy  do jerozolimskiego tłumu. Tekst czytany podczas Eucharystii – pogrubioną czcionką.

A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».  Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Na to tłum Mu odpowiedział: «Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?» Odpowiedział im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości». To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.

4. Warto zauważyć

Dziwne to, prawda? Chcemy ujrzeć Jezusa – mówią Filipowi jacyś nieznani bliżej Grecy, a gdy ten z Andrzejem przekazuje ich prośbę Jezusowi słyszy odpowiedź „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy” i ani słowa o tej prośbie. Nieporozumienie? Niejedno z tych, na których buduje swoją narrację autor Czwartej Ewangelii? Owszem. Tyle, że jak się zastanowić, to Jezus daje tu bardzo wyraźną odpowiedź.

Przypomnijmy: dwie sceny wcześniej mamy Marię wylewającą na nogi Jezusa drogocenny olejek i Judasza, który uważa to za marnotrawstwo. Scenę wcześniej dwa tłumy: jeden dający świadectwo o wskrzeszeniu Łazarza, drugi idący mu naprzeciw z Jerozolimy. Teraz natomiast mamy pogan, którzy chcą zobaczyć Jezusa i nastawionych do niego sceptycznie Żydów. I co mówi Jezus?

Pomińmy trzy pierwsze zdania. Wyraźniejszą odpowiedź dla Filipa i Andrzeja znajdujemy w czwartym i piątym:  „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

To jest odpowiedź! Chcecie mnie zobaczyć? To chodźcie za Mną. Bądźcie zawsze tam gdzie ja. A wtedy, za służbę dla Mnie, uczci was Ojciec.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno: Jezus mówi niby do wszystkich, ale w zasadzie odpowiada na prośbę pogan!  Właśnie w tym momencie widać ten kapitalny związek Ewangelii tej niedzieli z pierwszym i drugim czytaniem. Udział w Nowym Przymierzu to decyzja serca – zapowiada Jeremiasz. Kto słucha Jezusa, ma zbawienie – przypomina autor Listu do Hebrajczyków. A Jezus mówi to samo: nie liczy się, czy staliście pod Horebem kiedy zawierałem ze swoim ludem przymierze. Jesteście z Izraela? Wspaniale. Jesteście Grekami? Też dobrze. I tak liczy się wasza osobista decyzja. „Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i Mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Lipiec 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama